18

Meet & Greet IPO, HNP en BIJ12

Organisator
IPO, HNP en BIJ12
Datum
03 oktober
Tijd
Van 15:30 uur - Tot 18:15 uur
Locatie
Zaal
Het Plein

Op het Loungeplein in het provinciehuis kunt u bij de ontmoetingstafels in gesprek met IPO, BIJ12 en HNP. 

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’. 

BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van wettelijke taken en met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving.

Door samen op te trekken in Brussel – via Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) – streven de provincies naar het tot stand brengen van synergie op de volgende terreinen: belangenbehartiging, signalering, informatie en advisering.