IPO Jaarcongres 2021: WISSELS OM!

Het Interprovinciaal Overleg en de provincie Noord-Brabant hebben voor u een plaats beschikbaar op het IPO Jaarcongres 2021. We verwelkomen u op 5 & 6 oktober in de Spoorzone van Tilburg. Alle seinen staan op groen voor een geweldig interprovinciaal netwerkevenement.
 
Onder de noemer ‘Wissels om!’ nemen we u mee in een prikkelende, digitale toekomstgerichte reis. We zetten in op een stevige rol voor provincies in de samenwerking met het nieuwe kabinet voor de grote transities van Nederland. Denk aan wonen, klimaat/energie, stikstof en de digitalisering! We werken aan een krachtig groen herstel in onze regio’s. Het is hard nodig dat we elkaar na een jaar vertraging weer ontmoeten, er is een hoop werk te doen.

We zijn nog druk bezig om de reis op 5 & 6 oktober uit te stippelen. Het programma komt snel online op deze website.

Wij vinden het fijn als u komt en aanmelden is een vereiste. Klik hier om aan te melden.

We volgen het spoor

Het IPO Jaarcongres vindt plaats in de spoorzone in Tilburg. Een grootschalige stedenbouwkundige herontwikkeling in het centrum waarbij een deel van de monumentale industriële bebouwing uit de 19e en 20e eeuw is behouden.

Locaties

Fris bij het IPO Jaarcongres

In Tilburg en omgeving zijn er diverse hotels beschikbaar. De provincie Noord-Brabant heeft bij enkele van de onderstaande hotels al opties genomen. Als u contact opneemt graag hieraan refereren.

Hotels