IPO Jaarcongres 2022

Beste vrienden van de provincies,

We staan aan de vooravond van de grote verbouwing van Nederland. De opgaven op het gebied van Wonen & Mobiliteit, Klimaat & Energie en Natuur & Stikstof komen allemaal samen in de provincies. We hebben samen een grote verantwoordelijkheid. Dit is hét moment om elkaar te ontmoeten op het IPO jaarcongres 2022.

Het grootste netwerkevenement voor de provincies is dit jaar in Tilburg op 4 & 5 oktober. In de Spoorzone verwelkomen wij u met de mogelijkheid om te netwerken, van elkaar te leren en met elkaar te delen. Wij geven invulling aan onze rol in de ruimte. We pakken verantwoordelijkheid voor onze provincies en daarmee voor heel Nederland. Het plenaire programma wijden we aan deze verantwoordelijkheid en onze rol in de ruimte. We gaan de ruimte op het podium delen met inspirerende sprekers in een verrassend en inspirerend programma.

Het volledige programma is hier te vinden. Naast de bijdragen van de voorzitter van het IPO Jaap Smit en de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant Ina Adema, spreekt de minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot de aanwezigen toe. Ook komen sprekers aan het woord over de grote transities en uiteraard hebben wij Brabantse muziek en een humorvolle afsluiting. Zo maken we ruimte voor alles wat belangrijk is voor provincies, tijdens het congres.

Om uw congresbezoek verder compleet te maken hebben wij voor 4 oktober een inhoudelijk programma klaarstaan met masterclasses. We sluiten de dag af in de Koepelhal met een sfeervolle avond waar u de gelegenheid heeft om te netwerken met uw collega Statenleden en de leden van Gedeputeerde Staten. Op 5 oktober bieden we na het plenaire programma de mogelijkheid om mee te doen aan diverse inspirerende werkbezoeken en workshops. Informatie hierover kunt u terugvinden op onze website. Hebt u een vraag? Mail dan ook gerust de congresorganisatie op jaarcongres@ipo.nl.

Aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden voor het congres.

Vragen
Vragen over het congres? Kijk hier voor de antwoorden.
Vragen over het vervoer van/naar hotels. Kijk hier voor het schema.

Hanke Bruins Slot

Hanke Bruins Slot is sinds 10 januari 2022 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte IV. Sinds juni 2019 was zij lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht en daarvoor van 17 juni 2010 tot 5 juni 2019 Tweede Kamerlid voor het CDA.

Sprekers

Jaap Smit

Jaap Smit is de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het samenwerkingsverband van de 12 provincies werkt vanuit Den Haag, Utrecht en Brussel aan een sterke positie van provincies. Dat doet het IPO via belangenbehartiging, kennisverzameling, -deling en netwerk versterken. Hij is in mei 2021 benoemd door de Algemene Vergadering van de vereniging. Jaap Smit is ook Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland sinds januari 2014. Met ingang van januari 2020 is hij voor een tweede ambtstermijn benoemd.

Sprekers

Ina Adema

Ina Adema studeerde rechten aan de universiteiten van Groningen en Göttingen. Na een loopbaan bij het bedrijfsleven werd zij in 2001 wethouder in de gemeente Deventer. In 2009 werd zij benoemd als burgemeester in de gemeente Veghel. Die gemeente fuseerde in 2017 met Schijndel en St.Oedenrode tot Meierijstad. In 2016 werd zij burgemeester van de hoofdstad van Flevoland, Lelystad. Op 1 oktober 2020 volgde zij Wim van de Donk op als commissaris van de Koning in Noord-Brabant. In haar eigen woorden ‘de droombaan’.

Sprekers

Kees Klomp

Kees Klomp gaat ons in zijn keynote mee nemen naar de contouren van een nieuwe, existentiële benadering van economie: de Betekeniseconomie. We verkeren steeds pijnlijker duidelijk in een existentiële crisissituatie die we niet op kunnen lossen met de normen en regels van het bestaande economische systeem; klimaatverandering en de ineenstorting van biodiversiteit maken economische systeemverandering tot een noodzakelijkheid. Kees Klomp deelt de belangrijkste kenmerken van het nieuwe, toekomstbestendige economische systeem dat aan het ontstaan en opkomen is; dat vooral gekenmerkt wordt door radicaal inclusief en integraal economisch denken en doen.

Sprekers

Marije Hulshof

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk bureau sinds 1881 dat ingenieurs-, ontwerp- en adviesdiensten combineert met software en technologie om zo meer toegevoegde waarde te leveren voor klanten. Vanuit onze missie Enhancing Society Together nemen we de verantwoordelijkheid om een positieve impact op de wereld te hebben en bij te dragen aan de UN Sustainable Development Goals. Wij dagen onszelf en onze klanten uit om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor vraagstukken met betrekking tot de gebouwde omgeving en de industrie. Onze circa ca. 6.000 collega’s werken, verspreid over kantoren in meer dan 25 landen wereldwijd, samen met klanten aan toekomstbestendige oplossingen, voor klimaatverandering en digitale transformatie tot veranderende consumentenwensen en de energietransitie.

Marije gaat in op de kansen voor biodiversiteit en natuur in de gebouwde omgeving, en de impact die provincies hier kunnen hebben. Ze gaat daarbij een appèl doen op de provincies.

Sprekers

Sheila Sitalsing

Sheila Sitalsing (fotocredits: Els Zweerink) groeide op Curaçao op en studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze werkte voor achtereenvolgens het Rotterdams Dagblad, Elsevier en de Volkskrant als onder meer financieel-economisch verslaggever, correspondent Europese Unie in Brussel, chef Economieredactie en politiek redacteur in Den Haag.

Tegenwoordig is ze freelance journalist voor onder meer Buitenhof, Opzij en Met het Oog op Morgen, en schrijft ze drie keer per week een column in de Volkskrant over politiek en economie. Voor die columns won ze in 2013 de Heldringprijs voor beste columnist van Nederland.

Met Hans Wansink schreef ze De Kiezer heeft Altijd Gelijk (2010, Nieuw Amsterdam Uitgevers). In september 2016 verscheen van haar hand Mark, portret van een premier (Prometheus).

Sprekers

Simone van Trier

Simone van Trier is professioneel, ervaren en veelzijdig als moderator en presentatiecoach. Al 25 jaar werkt ze met grote en kleine gezelschappen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast was ze 20 jaar nieuws anchor voor L1TV en L1Radio. Met aandacht en respect voor elkaar luisteren, kijken én spreken vraagt om een gedegen gespreksleiding. Dat is wat Simone onverminderd drijft. Haar vergaande voorbereiding en aantrekkelijke dosis positieve energie dragen wezenlijk bij aan het succes van de bijeenkomsten die ze leidt.

Sprekers

Welke ruimte gebruiken we?

Het IPO Jaarcongres heeft ruimte gevonden in de spoorzone te Tilburg. Een grootschalige stedenbouwkundige herontwikkeling in het centrum waarbij een deel van de monumentale industriële bebouwing uit de 19e en 20e eeuw is behouden.

Locaties

Fris bij het IPO Jaarcongres

Zoekt u nog een prettige ruimte voor de overnachting? Bekijk hier het hotelaanbod.

Hotels