11

WERKLOCATIES, NU EN IN DE TOEKOMST

Door Provincie Utrecht Tijd 02-10-19 - 11:30 Locatie Boerdam Provinciehuis

utrechtscienceparkklein.jpeg

Foto: Frisse Wind

De Provincie Utrecht is koploper in het sturen op het aanbod van werklocaties. Het provinciaal inpassingsplan kantoren heeft de kantorenmarkt weer gezond gemaakt. Om voldoende druk op de markt te houden gericht op herstructurering van bedrijventerreinen, voert de provincie een strikt beleid om overaanbod te voorkomen. De provincie wil voorkomen dat bedrijventerreinen, en daarmee het landschap, verrommelen. Dat kantoorlocaties en winkelgebieden door leegstand gedomineerd worden. We doen dat met ruimtelijke regels aan de ene kant, maar juist ook door te faciliteren, met mankracht, kennis en geld aan de andere kant. OMU NV is daar een mooi voorbeeld van.

We zien dat we klem komen te zitten tussen verstedelijking, mobiliteit en natuur. Tegelijkertijd hebben zich nieuwe opgaven aangediend. Welke kansen en uitdagingen komen voort uit een meer circulariteit, klimaatadaptatie en energietransitie op de Utrechtse werklocaties? Hoe zien de werklocaties van de toekomst er uit? Hoe moeten we hier als provincie op acteren, met onze partners natuurlijk?

In deze workshop zijn dit de onderwerpen waar we graag onze kennis en ideeën met u delen. Maar ook juist van u willen horen wat hierbij belangrijk is. Uw bent van harte welkom!

Nieuwe lijst