12

VITALITEITSFONDS TOERISME

Door Provincie Zeeland Tijd 02-10-19 - 11:30 Locatie Vrijdag | Zaal 40

s

Om MKB ondernemers in de toeristische sector te helpen hun bedrijf te innoveren in een snel veranderende markt is een revolverend fonds ingesteld. Dit vitaliteitsfonds maakt deel uit van het Investeringsfonds Zeeland en kent specifieke voorwaarden toegesneden op de verblijfsrecreatie. Naast de financiële investering worden kennis, kunde en netwerken beschikbaar gesteld aan recreatieondernemers. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de marktpositie en het toeristisch product van Zeeland.

In het fondsplan zijn de criteria opgenomen waaraan bedrijven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor geld uit het fonds. Hierbij is een koppeling gemaakt met de Kustvisie. Het fonds heeft een revolverende werking en wordt gevoed door private en publieke partijen waaronder de provincie Zeeland en het Ministerie van EZK. Het fondsmanagement wordt uitgevoerd door Impuls. Banken en brancheorganisatie RECRON ondersteunen het initiatief. Meer weten over hoe we dit doen? U bent van harte welkom in onze workshop!

Nieuwe lijst