10

TOEKOMSTBESTENDIG TALENT

Door Provincie Overijssel Tijd 02-10-19 - 11:30 Locatie Martinikerk | Kapel

toekomstgerichttalentoverijsselklein

De spanning op de arbeidsmarkt neemt hand over hand toe. De vraag naar arbeid groeit en er zijn steeds minder mensen beschikbaar om de klussen te klaren. Bovendien verandert de arbeidsmarkt door technologische ontwikkelingen. Aan de ene kant verdwijnt werk, aan de andere kant ontstaan nieuwe beroepen en banen die andere – vaak hogere – eisen stellen aan werknemers. Dit vraagt om toekomstbestendig talent; genoeg slimme koppen en handige handen om het werk te doen.

Hoe zorgt u dat uw provincie klaar is voor de arbeidsmarkt van de toekomst? Hoe bindt en behoudt u talent zodat ondernemers in uw provincie de klus kunnen klaren? En hoe zorgt u ervoor dat uw inwoners toekomstbestendige vaardigheden hebben die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de 21e eeuw? 

In deze interactieve workshop vertellen we hoe we hier in Overijssel, samen met ondernemers en onderwijs, aan werken. Samen met onze partners delen we de successen en leermomenten van onze aanpak. Wilt u in uw provincie aan de slag met toekomstbestendig talent? Dan mag u deze workshop niet missen!

Nieuwe lijst