07

TALENT IN BEWEGING!

Door Provincie Limburg Tijd 02-10-19 - 11:30 Locatie Koffiekamer Provincieh

veiligwerkenlasserslijper

TALENT IN BEWEGING:

VAN VERGUNNINGVERLENER NAAR INSTALLATEUR

Vanwege de transities staan de provincies de komende jaren voor een grote uitdaging.  Om deze transities vorm te geven en uit te voeren zijn er veel mensen nodig. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om de juiste medewerkers op de juiste plaats te krijgen en te behouden. Er wordt vanzelfsprekend gekeken naar mensen die (nog) geen baan hebben. Maar ook binnen de huidige beroepsbevolking liggen kansen om talent te stimuleren en te ontwikkelen. Enerzijds als antwoord op het tekort aan geschikte mensen om vacatures te vullen, anderzijds om gezonde medewerkers te behouden.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Tot op heden hebben de O&O-fondsen talentontwikkeling vooral mogelijk gemaakt binnen de eigen sector. Een viertal O&O-fondsen, ondernemers, arbeidsmarktregio Zuid-Limburg en het UWV zijn op initiatief van Provincie Limburg samen aan de slag gegaan om het switchen van werk naar werk mogelijk te maken. 

Het experiment ‘Intersectorale mobiliteit’ richt zich met name op het flexibel en innovatief inzetten van scholingsmiddelen. Bedrijven stimuleren in dit experiment de omscholing van werknemers naar een andere sector en biedt werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid hun competenties beter tot hun recht te laten komen. 

Workshop

Bent u benieuwd hoe u talent kunt binden en boeien zodat ondernemers hun concurrentiepositie behouden? Wilt u weten hoe u de intersectorale mobiliteit in uw provincie kunt vergroten? In deze interactieve workshop gaat de provincie Limburg de kennis van het experiment ‘Intersectorale mobiliteit’ met u delen. Hoe kunnen, willen en gaan we de noodzakelijke doorstroming bevorderen. Samen met onze partners vertellen we u de successen én de leermomenten van onze aanpak.

Meldt u aan voor deze workshop en leer van onze best practices!

Nieuwe lijst