07

TALENT IN BEWEGING!

Door Provincie Limburg Tijd 02-10-19 - 11:30 Locatie Volgt

veiligwerkenlasserslijper

TALENT IN BEWEGING:

VAN VERGUNNINGVERLENER NAAR INSTALLATEUR

In veel provincies ligt de komende jaren een uitdaging om de juiste medewerkers op de juiste plaats te krijgen en te behouden. Er wordt vanzelfsprekend een beroep gedaan op het onbenut arbeidspotentieel. Maar ook binnen de huidige beroepsbevolking liggen kansen om talent te stimuleren en te ontwikkelen. Enerzijds als antwoord op het tekort aan geschikte mensen om vacatures te vullen, anderzijds om gezonde medewerkers te behouden.

Werkgevers staan daarmee voor een human capital beleid waarin de medewerker centraal staat. Werknemers die meer kunnen en meer willen krijgen kansen gegund in dit beleid. Ze krijgen ruimte om talent te ontwikkelen en positief in beweging te komen, ook wanneer deze ontwikkeling verder gaat dan de eigen organisatie of de eigen sector. Het resultaat zijn werknemers die het maximale voor organisaties kunnen beteken, goed in hun vel zitten en gezond blijven op de arbeidsmarkt. Daarnaast ontstaat er ruimte voor zittend personeel om door te groeien en zijinstroom te bevorderen.

Tot op heden hebben O&O fondsen talentontwikkeling vooral mogelijk gemaakt binnen de eigen sector. Een viertal O&O fondsen, ondernemers, arbeidsmarktregio Zuid-Limburg en het UWV zijn op initiatief van Provincie Limburg samen aan de slag gegaan om het switchen van werk naar werk mogelijk te maken. Het experiment ‘intersectorale mobiliteit’ richt zich op het flexibel en innovatief inzetten van scholingsmiddelen. Bedrijven stimuleren in dit experiment de omscholing van werknemers naar een andere sector en biedt werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid hun competenties beter tot hun recht te laten komen. 

Workshop

De provincie Limburg presenteert in een interactieve workshop het experiment intersectorale mobiliteit. Samen met onze partners delen we de successen en leermomenten van onze aanpak. Met een handig stappenplan kunt u na afloop van deze workshop zelf aan de slag met intersectorale mobiliteit en zijinstroom in uw Provincie.

Bent u benieuwd hoe u talent kunt binden en boeien zodat ondernemers hun concurrentie-positie behouden? Wilt u weten hoe u de intersectorale mobiliteit in uw provincie kunt vergroten? Meldt u aan voor deze workshop en leer van onze best practices!