01

SAMEN IN ACTIE VOOR EEN STERK MKB

Door Provincie Drenthe Tijd 02-10-19 - 11:30 Locatie Stafkamer Provinciehuis

n

Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor onze economie. Drenthe (en Friesland en Noord-Holland) hebben een MKB-generiek ‘eerstelijns ondersteuningsprogramma’ dat gericht is op het brede MKB. Alleen een online loket hebben is niet genoeg.

Uitgangspunt van het eerstelijns ondersteuningsprogramma is dat er persoonlijk contact en organisatiekracht nodig is om de vraag van MKB-ers goed op te halen en te verbinden. Er is smeerolie in het systeem nodig… 

Waarom heeft Drenthe deze taak op zich genomen? Wat was de afweging? En waar kies je voor? Zoveel mogelijk ondernemers bedienen en een klein zetje proberen te geven? Of wat meer aandacht besteden aan kansrijke thema’s en cases? Of een mix? Welke keuzes zijn er gemaakt in Drenthe? En in Friesland en Noord-Holland? Wat werkt daar goed?

Maar ook wat kunnen we zeggen over de verschillende dynamieken in deze gebieden en waarom deze vorm van eerstelijns ondersteuning hier werkt? Wat zijn de specifieke uitdagingen? Versnippering, samenwerking, extra aandacht ecosysteembenadering? Hoe ziet het eruit in de praktijk?

Heel veel vragen dus…in deze workshop gaan we met u praten over de antwoorden op deze vragen!

Nieuwe lijst