14

INTERPROVINCIALE DIGITALE AGENDA

Door Regiegroep IDP Tijd 02-10-19 - 11:30 Locatie Prinsenhof | Tuinzaal

s

Digitale transformatie brengt voor ons als provincies kansen, maar ook risico’s en onzekerheid met zich mee. Het stelt ons in staat op een nieuwe manier publieke waarde te blijven leveren. We moeten hier dan wel goed over nadenken en verstandige keuzes maken. Dat doen we zoveel mogelijk samen met elkaar. In de sessie worden de bevindingen gepresenteerd van een analyse van de nieuwe bestuursakkoorden vanuit het perspectief van digitale transitie. Vervolgens komt de nieuwe Interprovinciale Digitale Agenda aan de orde als een belangrijk hulpmiddel om richting en houvast te geven in hoe we als provincies moeten omgaan met deze transitie. In de IDA werken we samen aan sporen als innovatie, data, dienstverlening en bedrijfsvoering en sluiten aan op de digitale agenda’s van andere bestuurslagen met wie we veel samenwerken. Marcel van Bijnen, vanuit zijn rol als voorzitter van de Regiegroep, neemt u mee in de nieuwe ambities die we gaan realiseren.

Nieuwe lijst