09

CIRCULAIRE WERKLOCATIE VAN DE TOEKOMST

Door Provincie Noord-Holland Tijd 02-10-19 - 11:30 Locatie Vrijdag | Concertzaal

image

Hoe pakt circulaire economie uit op de bedrijventerreinen en kantoorlocaties van de toekomst? Welke kansen en uitdagingen zijn er? Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we hier op in. We presenteren ook de resultaten van de Challenge circulaire werklocaties 2050, ontwerpen van de toekomst.

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is één van de grotere maatschappelijke opgaven waar provincies zich mee bezig houden. De rijksoverheid heeft het perspectief en de ambitie dat de Nederlandse economie in 2050 helemaal circulair is. Circulaire economie grijpt onder meer in op bedrijfsmodellen, op de organisatie van ketens en op consumentengedrag. De ruimtelijke kant van circulaire economie blijft echter vaak onderbelicht. Hoe kunnen provincies in hun ruimtelijk-economisch beleid anticiperen op die ontwikkelingen?

Nieuwe lijst