WORKSHOPS

VAN, DOOR ÉN VOOR DE PROVINCIES

Uw kennis en expertise over de provinciale praktijk is bij uitstek een waardevol instrument voor de Europese beleidsmakers. De workshops op het IPO Jaarcongres 2018 zijn gericht op die thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt. De workshops hebben de volgende thema’s:

 1. Regelgeving & subsidiariteit;
 2. Duurzame en slimme mobiliteit;
 3. Energie-Unie;
 4. Structuurfondsen & economie;
 5. Grensoverschrijdende samenwerking;
 6. Landbouw & natuur.

Iedere workshop wordt georganiseerd door een of meerdere provincies, met betrokkenheid van statenleden en vertegenwoordigers uit het Europese netwerk. Bij uw aanmelding kunt u aangeven aan welke workshop u wenst deel te nemen.

workshops

EEN KLEINE EN BESCHEIDEN UNIE!?

Door: Noord-Brabant 12 Oct 2018 11:30 uur zaal JDE 61

Betere regelgeving is één van de speerpunten van de huidige Europese Commissie. Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans heeft daarom de taak gekregen om meer te gaan coördineren en elk wetsvoorstel te toetsen aan het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. In de woorden van Commissievoorzitter Juncker: “Ik streef naar een grote en ambitieuze Unie waar het om grote problemen gaat, en naar een kleine en bescheiden Unie waar het om kleine problemen gaat.'

In deze workshop over subsidiariteit en regelgeving verkennen we aan de hand van praktijkvoorbeelden wat er van dit streven tot op heden terecht is gekomen.

We gaan in gesprek met ondernemers die te maken hebben met EU regelgeving en ondernemers die dagelijks werken met EU regelgeving. De ervaringen die hieruit voortkomen bespreken we vervolgens met een medewerker van het kabinet van Frans Timmermans.

EEN KLEINE EN BESCHEIDEN UNIE!?

SLIM OP WEG NAAR 2030!

Door: Gelderland en Utrecht 12 Oct 2018 11:30 uur zaal JDE 52

Over duurzame en slimme mobiliteit worden boeken vol geschreven, congressen gehouden en nu is het één van de onderwerpen van de workshops op het IPO-jaarcongres 2018 in Brussel! In deze workshop willen we u uitdagen en inspireren om met ons ‘out of the box’ te denken in de context van de EU agenda voor duurzame en slimme mobiliteit.

Daarbij gaan we het hebben over de rol van de regionale overheid: een druppel op een gloeiende plaat of juist de noodzaak van een goed voorbeeld doet volgen. En welke rol moet, kan en of wil die overheid dan spelen? In deze workshop komen vele facetten langs en gaan we samen op een inspirerende, uitdagende en interactieve manier kijken naar mobiliteit. Daar wil je toch gewoon bij zijn!

SLIM OP WEG NAAR 2030!

NOORD-NEDERLAND NEEMT (ENE)ReGIE IN EIGEN REGIO

Door: Drenthe, Fryslân en Groningen 12 Oct 2018 11:30 uur zaal JDE 63

Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen) bevindt zich in het centrum van de West-Europese gas- en elektriciteitsmarkt. Wij bouwen aan een gebalanceerd én steeds duurzamer energiesysteem. Een energiesysteem 2.0 waar decentrale duurzame opwekking, opslag van energie en slimme technieken centraal staan op weg naar een energieneutraal 2050.

Noord-Nederland werkt aan de transitie naar een energieneutrale regio. Regionale regie en dialoog met de EU en de samenleving zijn daarbij kernbegrippen. Met de inzet van zon, biomassa en wind levert Noord-Nederland nu al een bijdrage aan de klimaatopgave. De transitie naar een schone, duurzame en onafhankelijke energievoorziening is ook voor de Europese Unie een topprioriteit.

Wij nemen de regie in onze eigen regio. Hoe wij dat aanpakken en hoe Europa en wij samenwerken? En hoe gaan we om met de het toekomstige Energy and Climate Action Plan? Daarover gaan wij graag met u in gesprek.

NOORD-NEDERLAND NEEMT (ENE)ReGIE IN EIGEN REGIO

HET EUROPEES ECONOMISCH BELEID - VAN € 353 MILJARD

Door: Flevoland en Zuid-Holland 12 Oct 2018 11:30 uur JDE 53

Sterke provincies betekent een sterk Europa. Daarom investeert Europa met het zogenaamde ‘Cohesiebeleid’ ook in onze provincies, waar onze gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. Denk aan energietransitie, circulaire economie en klimaat!

Voor dit beleid is € 353 miljard gereserveerd in de EU-begroting voor 2021-2027. Veel regionale initiatieven worden gefinancierd uit dit beleid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het bijzonder. Welke ontwikkelingen zijn tot stand gebracht met het EFRO programma en hoe ziet de toekomst van de financiering uit Europa eruit na 2021? Welke kansen brengen de onderhandelingen voor een nieuwe begroting en welke uitdagingen wil Europa aangaan in de provincies? Ga het gesprek aan met onze gastsprekers!

Sprekers:

 • Laurine Bonnewits (VVD), lid Provinciale Staten en  voorzitter werkgroep Europa, Provincie Zuid-Holland
 • Ir. Michiel Rijsberman (D66), gedeputeerde Provincie Flevoland en IPO-woordvoerder Investeringsfondsen in Brussel, Rapporteur Comite van de Regio’s EFRO
 • Lambert van Nistelrooij, Lid Europees Parlement, commissie Regionaal beleid
 • Marion Finke, Lid van het Kabinet Regionaal Beleid Europees Commissaris Creţu
 • Dr. Marco de Boer MBA, CEO NTrans Technologies BV
 • Johan van Slooten, lid Provinciale Staten en voorzitter werkgroep Europa, Provincie Flevoland
HET EUROPEES ECONOMISCH BELEID - VAN € 353 MILJARD

NIET GRENZEN AAN DE GROEI, MAAR GROEIEN AAN DE GRENS

Door: Limburg en Zeeland 12 Oct 2018 11:30 uur zaal JDE 70

Door juridische, administratieve en culturele verschillen over de grens lopen projecten vaak vertraging op en ook in grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen.

Er zijn veel ontwikkelingen die de goede kant op wijzen. De samenwerking tussen de buurlanden wordt geïntensifieerd en zelfs bekrachtigd in het regeerakkoord met de aanstelling van een Staatssecretaris voor grensoverschrijdende samenwerking. Ook de provincies zijn meer dan ooit aan zet om de handschoen op te pakken.

Daarnaast is het nieuwe Europese beleid nog meer een katalysator voor de grensoverschrijdende samenwerking.

Doel van deze workshop is het samenbrengen van beleid en best practices.
Deel je ervaringen en help mee het proces versterken.

Help je provincie de grens over!

NIET GRENZEN AAN DE GROEI, MAAR GROEIEN AAN DE GRENS

DE TOEKOMST VAN HET GLB: NAAR INNOVATIEF VOEDSELBELEID

Door: Noord-Holland en Overijssel 12 Oct 2018 11:30 uur zaal JDE 51

We staan aan de vooravond van het nieuwe EU landbouwbeleid voor 2021-2027. Wat voor kansen biedt nieuwe beleid voor verduurzaming en innovatie in de landbouw? Welke belemmeringen zien we? 

In deze workshop gaan nemen we u mee in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Welke ruimte is er nog voor maatwerk en verdere invulling? Wat zijn de dilemma’s? En kunt u daar als Statenlid nog op sturen? En hoe dan? Via een inleiding en een paneldiscussie met Nico van Opstal (PV) en Jan Huitema (EP) krijgt u hier inzicht in.

Verder kijken wij naar hoe we de transitie naar een duurzame landbouw kunnen versnellen via het GLB. Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur en melkveehouder in het Noorden van het land, neemt ons mee in zijn gedachten hierover. Welke opgaven liggen er op het erf en hoe kan het GLB daar voor worden ingezet? Daarbij kijken we ook verder dan alleen ‘de boerderij’ en belichten we ook de kansen van samenwerking in de keten. Welke verantwoordelijkheid ligt in de keten en uiteindelijk bij de consument? Verduurzaming in de landbouw reikt immers verder dan het erf.

We nemen u mee in de toekomst en willen u prikkelen om ‘andere’ gedachten een kans te geven!

DE TOEKOMST VAN HET GLB: NAAR INNOVATIEF VOEDSELBELEID

Nieuwe lijst

Nieuwe lijst