WORKSHOPS

VAN, DOOR ÉN VOOR DE PROVINCIES

De energie van de provinciale samenwerking, zowel over de provinciegrenzen heen als in onze eigen provinciehuizen, ziet u terug in de workshops die worden georganiseerd door de provincies.

De workshops duren totaal twee uur en zijn van 11:15 tot 13:15 uur. De twaalf provincies delen in één uur het eigen ‘avontuur’ op de route naar een duurzaam Nederland. De uitwisseling van kennis en kunde over succesvolle projecten, de impact op de maatschappij en de burgers, samenwerkingen en/of de werkwijze rondom een energievraagstuk staat daarbij centraal. De workshops worden gecombineerd met een rondleiding van één uur in Wildlands Adventure Zoo, een volledig CO2-neutraal park.

workshops

ENERGY GAME

Door: Drenthe 04 Oct 2017 11:15 uur Zaal 3 - Wildlands

Dat er iets gaat veranderen in onze energievoorziening is zeker. Minder gebruiken en meer besparen, minder fossiele en meer hernieuwbare energie. Er zijn vele opties om uit te kiezen, elk met hun eigen voor- en nadelen. Als politiek is het niet makkelijk om keuzes te maken. En hoe zorg je dat de inwoners van een gebied de keuzes begrijpen? Of beter nog: de keuzes zelf gemaakt hebben? Daarvoor zet de provincie Drenthe serious gaming in.

Onder begeleiding van een expert gaat u een digitaal spel spelen om een landschap in te richten. Doel is om voor alle partijen een optimale situatie te bereiken. Ondertussen evalueren we met behulp van bekende kopstukken uit het Drentse de verschillende spellen op een scherpe en humorvolle wijze.

Om de gevleugelde woorden van een niet-bij-naam-te-noemen klimaatscepticus te gebruiken: It’s going to be amazing. Truly. Amazing.

ENERGY GAME

RUIMTE VOOR DE ZON: OP ZOEK NAAR 1000 HECTARE

Door: Flevoland 04 Oct 2017 11:15 uur Zaal 2 - Wildlands

Flevoland wil ruimte bieden aan de opwekking van duurzame energie. Dat staat in de nieuwe Omgevingsvisie Flevolandstraks. Natuurlijk draait het daarbij om wind, maar tijdens deze workshop nemen we u mee in onze zoektocht naar 1000 hectare grondgebonden zon in Flevoland. Deze is nodig om als provincie energieneutraal te worden. Maar waar vind je deze ruimte?

Tijdens de workshop gaan we in op de wijze waarop we dit in beeld hebben gebracht. Vervolgens willen we met u onderzoeken hoe je er door je beleid en communicatie voor kunt zorgen dat de beschikbare ruimte ook werkelijk gebruikt wordt door initiatiefnemers en medeoverheden. Welke bijdrage kunnen we daar als provincie Flevoland aan leveren?

RUIMTE VOOR DE ZON: OP ZOEK NAAR 1000 HECTARE

DE FRIESE ENERGIE STRATEGIE

Door: Fryslân 04 Oct 2017 11:15 uur Wildlands - zaal 6

Fryslân kent de meeste lokale energiecoöperaties die prachtig werk verzetten en Fryslân verduurzamen. Maar is dat genoeg? Er gaat een gat ontstaan tussen het streven naar een nog duurzamere provincie en datgene wat met de huidige technieken gerealiseerd kan worden. Kunnen en moeten nieuwe technieken zoals thorium daar voor rol nog in spelen?

DE FRIESE ENERGIE STRATEGIE

ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN! JA, MAAR HOE?

Door: Gelderland 04 Oct 2017 11:15 uur Zaal 4 - Wildlands

Versnelling in de energietransitie. Het houdt alle provincies bezig. Iedere provincie, elke gedeputeerde en statenlid, zoekt handvatten om er grip op te krijgen. Wat is onze bijdrage en wat is ons handelingsperspectief? Moeten we harde afspraken maken met onze partners? Welke resultaatafspraken maken PS met GS?

In deze workshop maakt u kennis met drie provincies, Gelderland, Overijssel en Utrecht, met drie verschillende procesaanpakken om de energietransitie te versnellen. Wat zijn de voor- en nadelen van deze processen en wat betekent een bepaalde keuze voor de rol, positie en de houding van de provincie om het uiteindelijke doel te bereiken.

ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN! JA, MAAR HOE?

GRONINGSE AANPAK ENERGIEBESPARING BEDRIJVEN

Door: Groningen 04 Oct 2017 11:15 uur Wildlands - Zaal 5

Als energieregio heeft de provincie Groningen een hoge ambitie als het gaat om energietransitie: 21% van onze energievoorziening duurzaam in 2020, 60% in 2035 en 100% in 2050, naast de nationale doelstelling van 1,5% energiebesparing per jaar.

Niet al deze ambities zijn nieuw, maar met ons Programma Energietransitie willen we, meer dan voorheen, samen met onze omgeving aan de slag om de ambities waar te maken.

Een belangrijke focus is ons te richten op onderwerpen waar we invloed op hebben. Daarom gaan we, met en via de Omgevingsdienst Groningen (ODG) en gemeenten, het toezicht beter organiseren. We hebben, samen met de ODG en een adviesbureau, een aanpak ontwikkeld waarin stimuleren en toezicht gecombineerd worden. Door middel van een financieringsconstructie willen we gemeenten stimuleren hieraan mee te doen om zo meer bedrijven te bereiken.

Daarnaast proberen we de industrie - waar grote winst te behalen is op het gebied van energiebesparing - te stimuleren om net iets meer te doen. Dit doen we door middel van het voorfinancieren van energiescans.

Met ons Energiefonds geven we bedrijven en instellingen de mogelijkheid om op een snelle en eenvoudige manier een lening af te sluiten voor energiebesparende maatregelen.

We gaan graag op een interactieve manier met u in gesprek, aan de hand van een aantal prikkelende vragen, stellingen en casussen.

GRONINGSE AANPAK ENERGIEBESPARING BEDRIJVEN

ROL PROVINCIE VERDUURZAMING REGIONALE INDUSTRIE

Door: Limburg 04 Oct 2017 11:15 uur Zaal 6 - Wildlands

De energie-intensieve industrie moet nog een forse energiebesparing realiseren. Alleen dan kan Nederland aan haar energiedoelen voldoen. Het verbeteren van de procesefficiency kent echter grenzen. Het stoppen van processen is vaak nog de enige mogelijkheid om meer energie te besparen. Dit gaat echter ten koste van de concurrentiekracht en daarmee van werkgelegenheid. Daarom is dit geen optie. Wat moet er dan wel gebeuren? 

Er zijn nieuwe innovatieve processen nodig. En de mogelijkheden in de omgeving moeten benut worden om via verbindingen gemeenschappelijk te verduurzamen. Denk hierbij aan het gebruik van restwarmte in de bebouwde omgeving. Dat gaat niet van zelf… 

In de workshop willen we met u discussiëren over de rol van de provincie als regisseur in de verduurzaming van de regionale industrie. Met als doel, naast verduurzaming, de regionale economie werkgelegenheid te versterken.

ROL PROVINCIE VERDUURZAMING REGIONALE INDUSTRIE

INNOVATIE EN DE ENERGIETRANSITIE. INVESTEREN LOONT.

Door: Brabant 04 Oct 2017 11:15 uur Wildlands - Zaal 3

Investeren in innovatie loont. De provincie Brabant heeft in zijn investeringsprogramma’s al langjarig ingezet op innovatie. Daar plukken we nu de vruchten van.

Brabant profiteert van de elektrische bussen in de provincie en de provincie loopt voorop als het gaat om de ontwikkeling van de laadinfrastructuur, zowel wat betreft de dichtheid van de laadpalen als de ontwikkeling van slimme laadpalen.

In deze workshop laten we zien hoe deze investeringen tot stand zijn gekomen en gaan we in gesprek over wat ze in de praktijk hebben opgeleverd.

INNOVATIE EN DE ENERGIETRANSITIE. INVESTEREN LOONT.

AAN DE SLAG MET DE WARMTETRANSITIE!

Door: Noord-Holland 04 Oct 2017 11:15 uur Zaal 7 - Wildlands

Alle woningen gaan binnen enkele decennia ‘van het gas af’. Een grote opgave waarvoor primair de gemeenten aan de lat staan. Als provincie kunnen we op een praktische wijze ondersteuning bieden. In deze workshop laten we zien hoe dit wordt aangepakt in de provincie Noord-Holland.

Maar onder leiding van twee voortvarende Statenleden gaat u zelf ook in transitie! Een workshop waar de energie vanaf spat…

AAN DE SLAG MET DE WARMTETRANSITIE!

WAAROM GELD BELANGRIJKER IS DAN VERSNELLEN

Door: Overijssel 04 Oct 2017 11:15 uur Zaal 5 - Wildlands

De energietransitie is een feit maar wanneer stap je in als het gaat om investeren, te vroeg of te laat? De complexiteit binnen de bebouwde omgeving brengt niet de gewenste versnelling die gevraagd wordt. We zien handelingsverlegenheid, maar we willen versnellen. Hoe pakken we dat aan?

Filosoof Bas Haring prikkelt ons in deze workshop om andere gedachten een kans te geven. Welk gedrag is nodig om te komen tot andere gedachten en het doorbreken van de geschetste verlegenheid?

WAAROM GELD BELANGRIJKER IS DAN VERSNELLEN

ULTRADIEPE GEOTHERMIE: HET VERBORGEN GOUD?

Door: Utrecht 04 Oct 2017 11:15 uur Wildlands - Zaal 4

Vijf kilometer onder de grond zit een energiebron die ons kan voorzien van duurzame warmte en elektriciteit. De ruimtelijke impact boven de grond is minimaal en de business case is positief. Hebben we hier te maken met het verborgen GOUD?

Op 19 juni hebben de ministeries van EZ en IenM een green deal afgesloten met 7 consortia voor pilotprojecten om de bodemgeschiktheid in Nederland voor UDG te onderzoeken.

Statenlid Jacqueline Vaessen en programmamanager Hans Kraaij vertellen over hun ervaringen met de Utrechts pilot en laten zien welke kansen er liggen voor ultradiepe geothermie in Utrecht en de rest van Nederland.

ULTRADIEPE GEOTHERMIE: HET VERBORGEN GOUD?

SMART DELTA RESOURCES: REGIONALE SAMENWERKING LOONT!

Door: Zeeland 04 Oct 2017 11:15 uur Wildlands - Zaal 2

Smart Delta Resources (SDR) is een initiatief van elf energie- en grondstof intensieve bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen die op zoek zijn naar reductie van hun energie- en grondstoffengebruik via industriële symbiose. Via SDR werken bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases. De industriële symbiose tussen de verschillende sectoren in de regio heeft weliswaar economische optimalisatie als uitgangspunt, het draagt op termijn ook bij aan het verduurzamen van hun processen.

Onderzoek van ECN naar de grondstof-, energie- en materiaalstromen van bedrijven in de Delta regio heeft bevestigd dat er vele mogelijkheden zijn voor onderlinge uitwisseling van (rest)stromen. Door industriële symbiose komen hele interessante nieuwe en innovatieve concepten en plannen tot stand, zonder dat er direct nieuwe technologieën aan te pas komen. Deze samenwerking levert een bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor duurzame economische ontwikkeling, reductie van broeikasgassen zoals CO₂ en vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen. Het platform wordt actief ondersteund door de Provincie Zeeland en Zeeland Seaports. NV Economische Impuls Zeeland treedt op als facilitator van het platform.

Tijdens de workshop staat de provinciale rol centraal.

SMART DELTA RESOURCES: REGIONALE SAMENWERKING LOONT!

STUREN IN EEN ENERGIEK LANDSCHAP

Door: Zuid-Holland 04 Oct 2017 11:15 uur Wildlands - Zaal 7

Statenlid zijn in een samenleving waarin iedereen stuurt, hoe doe jij dat? De wereld waarin wij leven verandert ingrijpend. De manier waarop de provincie optreedt om de maatschappelijke opgaven aan te pakken verandert ook. Een netwerkende provincie wordt de norm en dat is geen vanzelfsprekendheid.

Aan de hand van de energieopgave in Zuid-Holland willen we met jullie in gesprek over de wijze waarop de provincie haar rol invult en de ruimte die de Statenleden krijgen binnen dit speelveld.

STUREN IN EEN ENERGIEK LANDSCHAP

aanzetten to aanmelden

Volg ons op youtube

Nieuwe lijst