14

Werkbezoek Van Gogh Nationaal Park

Organisator
Van Gogh Nationaal Park
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 uur - Tot 12:45 uur
Locatie
De Koninklijke Schouwburg
Zaal
Moerenburg / Café Zomerlust

Midden in Brabant wordt in een beweging van meer dan vijftig partners het Van Gogh Nationaal Park ontwikkeld. Dit nationaal park nieuwe stijl is het Brabantse antwoord op de vraag hoe natuur, landschap en biodiversiteit kunnen worden behouden en doorontwikkeld in een stedelijke regio met 1,5 miljoen mensen. Met hetzelfde lef en de verbeeldingskracht als Van Gogh bouwen we samen aan het landschap van de toekomst. Met het water- en bodemsysteem als sturend principe en het bekenlandschap als ruggengraat. Een experimenteertuin in het kader van de Brabantse Omgevingsvisie, waarbij de grote opgaven van deze tijd worden benut als hefboom voor de ontwikkeling van landschap en biodiversiteit en gekoppeld aan meerwaarde voor economie en leefbaarheid.

In café Zomerlust, aan de stadrand van Tilburg, wordt u geïnformeerd over deze ontwikkeling. Tijdens een korte fietstocht zoomen we in op het landschapspark Moerenburg, waar deze aanpak met natuurontwikkeling, volhoudbare landbouw en verbinding stad-land in de praktijk zijn gerealiseerd. Daarna gaan we graag in gesprek.

01
Workshop Veranderende werkwijzen van Provinciale Staten
Organisator
StatenlidNU
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland
Zaal
Beton
02
Workshop Water en bodem leidende principes in de ruimtelijke ordening
Organisator
Unie van Waterschappen
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland
Zaal
Kunst
03
Workshop Gebiedsgerichte aanpak: samen kom je verder
Organisator
Provincie Noord-Brabant
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland
Zaal
Werkplaats
04
Workshop Data als harde voorwaarde voor een succesvolle gebiedsautoriteit
Organisator
Provincie Noord-Brabant
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland
Zaal
Textiel
05
Workshop Gebiedsgericht samenwerken aan de ruimtelijke puzzel
Organisator
VNG, IPO en UvW
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland
Zaal
Restauratie
08
Werkbezoek Spoorzone
Organisator
Gemeente Tilburg
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
De Koninklijke Schouwburg
Zaal
Spoorzone
10
Werkbezoek Slimme mobiliteit
Organisator
Gemeente Tilburg
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
De Koninklijke Schouwburg
Zaal
volgt
11
Werkbezoek Brabant Kennis
Organisator
Brabant Kennis
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Zaal
volgt
14
Werkbezoek Van Gogh Nationaal Park
Organisator
Van Gogh Nationaal Park
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
De Koninklijke Schouwburg
Zaal
Moerenburg / Café Zomerlust
15
Werkbezoek Academische Werkplaats Brede Welvaart
Organisator
-
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland
Zaal
Terra
16
Werkbezoek Mindlabs
Organisator
MindLabs & BrabantKennis
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Zaal
volgt
17
Technologie- en ethiekwandeling
Organisator
Provincie Zuid-Holland
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 13:00
Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland
Zaal
Bordroom / Transparant / Thuis / Kleur
18
Workshop Toekomstperspectief voor de landbouw: Naar een landbouw- en voedselketen 3.0
Organisator
Provincie Noord-Brabant
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland
Zaal
Ambacht