05

Workshop Gebiedsgericht samenwerken aan de ruimtelijke puzzel

Organisator
VNG, IPO en UvW
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 uur - Tot 12:45 uur
Locatie
LocHal Tilburg
Zaal
Restauratie

De provincies moeten vanaf oktober 2022 op verzoek van de rijksoverheid de plannen bij elkaar brengen voor de ruimtelijke inpassing van de grote opgaven rondom energie, woningbouw, landelijk gebied, water, bodem, mobiliteit. Dit moet gebiedsgericht gebeuren per regio en per provincie, en binnen acht maanden tot samenhangende en geaccordeerde (ruimtelijke) plannen met draagvlak leiden bij de betrokken instanties. Dit roept een aantal vragen op. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat contact onderling en ook met rijk en regio gemakkelijker wordt? Hoe houden we het aantal afspraken en samenwerkingsprojecten overzichtelijk? Hoe zorgen we voor samenhang?

De afstemming van alle verschillende (vaak samenhangende) belangen vraagt om inzicht in processen en inhoud. En dus om overzicht in welk (ingewikkeld) speelveld dit überhaupt plaatsvindt. Uit eerdere ervaringen is al duidelijk geworden dat de regio een belangrijk schaalniveau is om hierin integrale afwegingen en keuzes te maken. Daarbij is het belangrijk bestuurlijke drukte niet te vergroten en toch draagvlak te creëren.

Regie is absoluut onmisbaar om hierop gebiedsgericht te sturen.

In deze workshop, die is voorbereid door de samenwerkende koepels VNG, IPO en UvW, wordt het complexe speelveld ontrafeld, handvatten gegeven voor regie en samenspel en worden succes- en faalfactoren gedeeld die voortkomen uit praktijkervaringen van bestaande gebiedsgerichte samenwerkingen.

01
Workshop Veranderende werkwijzen van Provinciale Staten
Organisator
StatenlidNU
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
LocHal Tilburg
Zaal
Beton
02
Workshop Water en bodem leidende principes in de ruimtelijke ordening
Organisator
Unie van Waterschappen
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
LocHal Tilburg
Zaal
Kunst
03
Workshop Gebiedsgerichte aanpak: samen kom je verder
Organisator
Provincie Noord-Brabant
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
LocHal Tilburg
Zaal
Werkplaats
04
Workshop Data als harde voorwaarde voor een succesvolle gebiedsautoriteit
Organisator
Provincie Noord-Brabant
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
LocHal Tilburg
Zaal
Textiel
05
Workshop Gebiedsgericht samenwerken aan de ruimtelijke puzzel
Organisator
VNG, IPO en UvW
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
LocHal Tilburg
Zaal
Restauratie
08
Werkbezoek Spoorzone
Organisator
Gemeente Tilburg
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Koepelhal
Zaal
Spoorzone
10
Werkbezoek Slimme mobiliteit
Organisator
Gemeente Tilburg
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Koepelhal
Zaal
volgt
11
Werkbezoek Brabant Kennis
Organisator
Brabant Kennis
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
BrabantKennis / MindLabs-pand
Zaal
volgt
14
Werkbezoek Van Gogh Nationaal Park
Organisator
Van Gogh Nationaal Park
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
Koepelhal
Zaal
Moerenburg / Café Zomerlust
15
Werkbezoek Academische Werkplaats Brede Welvaart
Organisator
-
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
LocHal Tilburg
Zaal
Terra
16
Werkbezoek Mindlabs
Organisator
MindLabs & BrabantKennis
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
MindLabs
Zaal
volgt
17
Technologie- en ethiekwandeling
Organisator
Provincie Zuid-Holland
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 13:00
Locatie
LocHal Tilburg
Zaal
Bordroom / Transparant / Thuis / Kleur
18
Workshop Toekomstperspectief voor de landbouw: Naar een landbouw- en voedselketen 3.0
Organisator
Provincie Noord-Brabant
Datum
05 oktober
Tijd
Van 11:30 - Tot 12:45
Locatie
LocHal Tilburg
Zaal
Ambacht