Twee dagen lang netwerken

MEET & GREET

Het IPO Jaarcongres is de mogelijkheid voor Statenleden, leden van Gedeputeerde Staten en provinciale collega’s om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen. Tijdens de lunch op 2 oktober in de Martinikerk kunt u met elkaar in gesprek over diverse thema’s. 

Ook het Social Mediateam is weer aanwezig voor verslaglegging van het IPO Jaarcongres. Volg ons op @IPO_Provincies en praat mee via #IPOJaarcongres tijdens deze dagen!

Bij de catering worden lokale en duurzame ingrediënten gebruikt.

 

Natuurtop

Bezoek ook de Natuurtop 2019 van de 12 provincies! Na afloop van het IPO Jaarcongres kunt u deelnemen aan een workshop (van 14.45 uur tot 15.45 uur) op de Natuurtop. Tijdens de lunch rijdt hiervoor een duurzame bus van het IPO-congres naar de Zernike Campus Groningen.

De Natuurtop, een initiatief van het Interprovinciaal Overleg (IPO), wordt één maal in de twee jaar in samenwerking met het ministerie van LNV georganiseerd met een gastprovincie. In 2019 is dat de Provincie Groningen. De Natuurtop is een actieve bijeenkomst van kennismaken en kennis uitwisselen. Waar verbindingen worden gelegd tussen bestuurders en beleidsmedewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden.

Binnenkort maakt de organisatie van de Natuurtop het programma bekend. U kunt zich alvast aanmelden via deze link. U ontvangt dan in september een e-mail van de organisatie van de Natuurtop om zich aan te melden voor een workshop op de Natuurtop.

Nieuwe lijst