MASTERCLASSES

Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘Masterclasses voor Statenleden’. Dit jaar zijn er maar liefst vier onderwerpen. Zo krijgt u de ins & outs te horen over:

  • ‘Crisis in slow motion’ over gaswinning in Groningen
  • IPO, HNP en BIJ12
  • Het Klimaatakkoord
  • Belangenbehartiging

Het programma voor de Masterclasses wordt in de vorm van een carrousel gegoten.

U volgt 3x een half uur de Masterclass van ‘IPO, HNP en BIJ12’,  ‘Het Klimaatakkoord’ en ‘Belangenbehartiging’. Daarna kan iedereen de Masterclass ‘Crisis in slow motion’ over gaswinning in Groningen gezamenlijk volgen.

Dat ziet er als volgt uit:

  • 15.00 – 15.30 uur Carrousel van de drie masterclasses
  • 15.30 – 16.00 uur Carrousel van de drie masterclasses
  • 16.00 – 16.30 uur Carrousel van de drie masterclasses
  • 16.30 – 17.30 uur Masterclass ‘Crisis in slow motion’(voor iedereen tegelijkertijd) 

 

Masterclass ‘crisis in slow motion’

Bijna 417 miljard euro aan gasbaten brengt Nederland in 60 jaar tijd welvaart en welzijn. Maar als gevolg van de gaswinning beeft de aarde. Met die aardbevingen hebben de Groningers het helemaal gehad. De schokken zorgen voor schade aan de huizen en leiden tot stress en slapeloze nachten. Groningers willen erkenning en die komt er. Na de aardbeving in Zeerijp in januari 2018 besluit het Kabinet de gaskraan definitief dicht te draaien en belooft ‘al die dingen te doen die we tot nu toe niet wilden doen’.

Wat inmiddels de ‘crisis in slow motion’ heet lijkt alleen nog te redden met onorthodoxe maatregelen. Die worden genomen. Zo krijgen schademelders met de Stuwmeerregeling direct geld voor herstel van aardbevingsschade. En zowel voor versterking als schadeafhandeling krijgen inwoners met de 'aannemersvariant' de regie over hun eigen woning weer terug. De gaswinning gaat in het eerstvolgende gasjaar omlaag naar de door SodM gewenste en 12 miljard kuub. En om na deze crisis leidend te blijven als energieprovincie van Nederland, steekt het Nationaal Programma Groningen 1,15 miljard euro in zowel de economische ontwikkeling als de leefbaarheid van het gebied.

In deze masterclass geeft Johan Koopmans, directeur bij de provincie Groningen, een inkijkje in ‘Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proportie’, zoals minister Wiebes de situatie in Groningen noemt. Deze masterclass is een must voor wie wil weten óf en hoe de wereld van ambtelijke procedures en bestuurlijke afwegingen oplossingen aandraagt om de veiligheid voor de Groningers terug te brengen en te waarborgen.

IPO, HNP en BIJ12: van, voor en door de provincies

De twaalf provincies van Nederland hebben ieder hun eigen karakter. Toch hebben ze dezelfde opdracht op het gebied van zeven kerntaken, zoals ruimtelijke ontwikkeling, milieu, regionale economie, bereikbaarheid en vitaal platteland. De provincies worden ondersteund door drie organisaties: het Interprovinciaal Overleg (Den Haag), het Huis van de Nederlandse Provincies (Brussel) en BIJ12 (Utrecht). Deze organisaties hebben hun eigen taken, rollen en aandachtsgebieden en werken met elkaar samen om de provincies zo goed mogelijk te kunnen faciliteren.

In de Meet&Greet IPO/HNP/BIJ12 stellen wij ons aan u voor. Maar de focus ligt op het gesprek met u, als Statenlid. Wat kunt u van ons verwachten in deze Statenperiode? Wat verwacht u van ons? En hoe blijven we, ook na de Meet&Greet, elkaar de komende tijd goed vinden, ontmoeten en informeren? 

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën, gaan graag het gesprek met u aan en kijken uit naar uw komst!

Het Klimaatakkoord

De Klimaatopgave is anders dan veel andere opgaven. De wat-vraag is op nationaal niveau ingevuld met de Klimaatwet als basis. De CO2-uitstoot dient volgens deze wet in 2030 met 49% en in 2050 met 95% verlaagd te zijn. De manier waarop zal in de regio worden uitgewerkt in lijn met het aanbod dat provincies samen met gemeenten en waterschappen hebben gedaan aan het Kabinet (Investeringsagenda naar een duurzaam Nederland). Provincies werken in de regio regionale energiestrategieën uit. Dit vraagt om goede interbestuurlijke én intermaatschappelijke samenwerking. De opgave in het Klimaatakkoord is daarmee bij uitstek een opgave waar provincies als middenbestuur vanuit bevoegdheden in de ruimtelijke ordening, (regionale) economie, landbouw en natuur en mobiliteit een belangrijke rol spelen om tot realisatie te komen.

Deze Masterclass benutten we graag om uw vragen over het Klimaatakkoord/de klimaatopgave te beantwoorden. 

Belangenbehartiging

Het is voor Nederlandse provincies essentieel om bij het Rijk en de Europese Unie op te komen voor de eigen belangen. Maar hoe doe je dat nu als provincie het meest effectief en wat zijn de wegen die je het beste kunt bewandelen? Twee van onze eigen provinciale belangenbehartigers in respectievelijk Den Haag en Brussel nemen u tijdens het IPO Jaarcongres 2019 mee in een unieke masterclass over belangenbehartiging.

Nieuwe lijst