PROGRAMMA

EUROPA VAN DE REGIO’S: KIES UW TOEKOMST

Voorafgaand aan de ‘Sociale avond’ heeft u op donderdag 11 oktober de mogelijkheid om eerst een ‘Masterclass Europa’ te volgen. Daarna ontvangen wij u graag voor de ‘Sociale avond’ in Concert Noble; een sfeervolle avond waar u kunt netwerken met uw collega Statenleden en leden Gedeputeerde Staten, maatschappelijke partners en dit jaar natuurlijk ook met het Europese netwerk van de provincies!

Op vrijdag 12 oktober heten we u van harte welkom voor het IPO Jaarcongres in het Comité van de Regio’s – de Europese instelling van en voor de provincies - waar we u een inspirerend, leerzaam en interactief programma aanbieden.

programma 12 oktober

08:00 uur - 09:15 uur

INLOOP, BEVEILIGINGSCHECK EN REGISTRATIE

Ontvangst deelnemers IPO Jaarcongres bij het Comité van de Regio’s.

Neem uw ID-bewijs mee!

09:15 uur - 11:00 uur

IPO JAARCONGRES 2018

Opening door dagvoorzitter Mariëtte Pennarts.

Welkom in het (t)huis van Comité van de Regio’s door Karl-Heinz Lambertz, president van het Europees Comité van de Regio’s.

Jaarrede door Theo Bovens, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg.

Interview met Wim van de Donk, voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

Videoboodschap van Kasja Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president.

Column door Luuk van Middelaar, Nederlands historicus en politiek filosoof over De nieuwe politiek van Europa– een korte analyse van de nieuwe politieke en institutionele verhoudingen. 

Hans de Boer, voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW en vicevoorzitter van de Sociaal Economische Raad over de knelpunten en kansen van Europese regelgeving voor Nederlandse ondernemers.

Keynote spreker Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris voor betere regelgeving.

lees meer

11:00 uur - 11:30 uur

PAUZE

11:30 uur - 13:00 uur

ZES WORKSHOPS VOOR √ČN DOOR PROVINCIES

Uw kennis en expertise over de provinciale praktijk is bij uitstek een waardevol instrument voor de Europese beleidsmakers. De workshops op het IPO Jaarcongres 2018 zijn gericht op die thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt:

  • Workshop 1 EEN KLEINE EN BESCHEIDEN UNIE!? over Regelgeving & subsidiariteit door Noord-Brabant in zaal JDE 61
  • Workshop 2 SLIM OP WEG NAAR 2030! over Duurzame en slimme mobiliteit door: Gelderland en Utrecht in zaal JDE 52
  • Workshop 3 NOORD-NEDERLAND NEEMT (ENE)ReGIE IN EIGEN REGIO over Energie-Unie door: Drenthe, Fryslân en Groningen in zaal JDE 63
  • Workshop 4 HET EUROPEES ECONOMISCH BELEID - VAN € 353 MILJARD over Structuurfondsen & economie door Flevoland en Zuid-Holland in zaal JDE 53
  • Workshop 5 NIET GRENZEN AAN DE GROEI, MAAR GROEIEN AAN DE GRENS! over Grensoverschrijdende samenwerking door Limburg en Zeeland in zaal JDE 70
  • Workshop 6 DE TOEKOMST VAN HET GLB: NAAR INNOVATIEF VOEDSELBELEID over Landbouw & natuur door Noord-Holland en Overijssel in zaal JDE 51

Elke workshop wordt georganiseerd door twee provincies, met betrokkenheid van Statenleden en mensen uit het Europese netwerk. Bij uw aanmelding kunt u aangeven aan welke workshop u wenst deel te nemen.

lees meer

13:00 uur - 14:30 uur

LUNCH

U kunt tijdens de lunch netwerken met uw collega Statenleden en leden Gedeputeerde Staten, maatschappelijke partners en dit jaar natuurlijk ook met het Europese netwerk van de provincies.

lees meer

14:30 uur - 14:30 uur

EINDE IPO JAARCONGRES

ecor-hosted-by-logo

Nieuwe lijst

Nieuwe lijst