VERVOER NAAR NATUURTOP 2019

DUURZAME BUS

Bezoek ook de Natuurtop 2019 van de 12 provincies! Na afloop van het IPO Jaarcongres kunt u deelnemen aan een workshop (van 14.45 uur tot 15.45 uur) op de Natuurtop. Tijdens de lunch rijdt hiervoor een duurzame bus van het IPO-congres naar de Zernike Campus Groningen.

Meer informatie volgt.

Nieuwe lijst

Nieuwe lijst