COMITÉ VAN DE REGIO'S (CvdR)

Belliardstraat 99 – 101
1040 Brussel

Het IPO Jaarcongres 2018 is dit jaar in Brussel en wordt op vrijdag 12 oktober gehouden in het gebouw van de Europees Comité van de Regio’s (CvdR).

Het Comité is het adviesorgaan waar lokale en regionale overheden hun stem laten horen in het besluitvormingsproces van de Europese Unie. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad raadplegen het Comité van de Regio’s over nieuwe voorstellen op terreinen die raken aan lokaal en regionaal beleid. Zo bereidt het Comité adviezen voor op het gebied van milieu, economische en sociale cohesie, grensoverschrijdende samenwerking, (trans-Europees) transport, volksgezondheid, onderwijs en cultuur, werkgelegenheid en sociaal beleid. Daarnaast kan het Comité van de Regio’s ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen.

In totaal bestaat het Comité van de Regio’s uit 350 lokale en regionale vertegenwoordigers, die voor een periode van vier jaar worden benoemd door de Raad. Nederland heeft twaalf leden en twaalf plaatsvervangers die zitting hebben in het Comité. De helft daarvan bestaat uit provinciale bestuurders, de andere helft wordt gevormd door gemeentelijke bestuurders.

Reizen naar het Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s is op loopafstand van het Thon Hotel EU en het Leopold Hotel.

 

Daarnaast is de locatie makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Als u op station Brussel-Centraal bent aangekomen loopt u naar de centrale hal en volgt daar de borden naar het metrostation (M). U kunt een kaartje kopen bij de automaat of bij de kiosk. U moet het kaartje activeren bij de automaten aan de zijkant van de hal voordat u naar het perron gaat. Daarna neemt u de metro lijn 1 richting Stokkel of lijn 5 richting Hermann-Debroux.

Voor het Comité van de Regio’s stapt u uit bij metrostation Maalbeek (3ehalte) en neemt u de uitgang rechts richting Rue de la Loi | Wetstraat. Of u stapt uit bij metrostation Schuman (4ehalte). Voor de snelste looproute raadpleeg Google Maps

Als u op station Brussel-Midi (Zuid)bent aangekomen volgt u de borden naar de metro (M).  U kunt een kaartje kopen bij de automaat of bij de kiosk. U neemt metrolijn 2 of 6 met eindbestemming Elisabeth. U activeert uw kaartje als u door de poortjes loopt.

Bij halte Kunst-Wet | Arts-Loi stapt u over en neemt de metro lijn 1 richting Stokkel of lijn 5 richting Hermann-Debroux. Voor het Comité van de Regio’s stapt u uit bij metrostation Maalbeek (1halte) en neemt u de uitgang rechts richting Rue de la Loi | Wetstraat. Of u stapt uit bij metrostation Schuman (2halte). Voor de snelste looproute raadpleeg Google Maps.

Of raadpleeg de plattegronden van het Brusselse vervoersnet (metro, bus, tram).

Let op: als u met de auto komt dan bent u in Brussel, vanaf deze zomer, verplicht om uw auto (met buitenlandse kentekens) te registreren! Klik hier voor meer informatie.

ecor-hosted-by-logo

Nieuwe lijst

Nieuwe lijst