Theo Bovens

Theo Bovens is, als Commissaris van de Koning/Gouverneur in de provincie Limburg, voorzitter van de gezamenlijke provincies, het Interprovinciaal Overleg. Hij is tevens lid van het Europees Comité van de Regio’s in Brussel.

Theo Bovens was van 1994 tot 2003 wethouder sociale- en economische zaken en locoburgemeester in Maastricht. In 2003 werd hij eerst vicevoorzitter en in 2005 voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit. Hij was kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij vervult een aantal nevenfuncties die een relatie hebben met het openbaar bestuur.

Theo Bovens

Nieuwe lijst