René Paas

René Paas is sinds 2016 commissaris van de Koning in Groningen. Hij is een ervaren bestuurder met een grote betrokkenheid bij het publieke domein en bij de mensen die daarvan afhankelijk zijn. Hij was in de afgelopen decennia actief op veel terreinen in het openbaar bestuur en als bestuurder en toezichthouder bij een groot aantal maatschappelijke organisaties.

Paas studeerde rechten en bestuurswetenschappen in Groningen.In 1990, hij was nog student, werd hij lid van de gemeenteraad.Later werd hij fractievoorzitter, weer later wethouder. Dat bleef hij bijna negen jaar.

In 2005 vertrok hij naar Utrecht om voorzitter van het CNV te worden. In die hoedanigheid en later als voorzitter van Divosa was hij elf jaar prominent aanwezig in de wereld van werk en inkomen.Maar Groningen bleek onweerstaanbaar… 

René Paas

Nieuwe lijst