Kajsa Ollongren

Kajsa Ollongren begon haar loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken. In 2001 wordt zij daar directeur Europese Integratie en in 2005 tevens plaatsvervangend directeur-generaal Economische Politiek. In 2007 wordt Ollongren plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken en in 2011 secretaris-generaal. In 2014 wordt Ollongren locoburgemeester en wethouder voor D66 in Amsterdam, met de portefeuilles Economie, Lucht- en Zeehaven, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Deelnemingen en Stadsdeel Centrum.

Op 26 oktober 2017 is Kajsa Ollongren benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens viceminister-president van het kabinet-Rutte III.

Foto: Arenda Oomen

Kajsa Ollongren

Nieuwe lijst