IPO JAARCONGRES 2018

EUROPA VAN DE REGIO'S: KIES UW TOEKOMST

Europa heeft een steeds grotere invloed op het provinciale beleid, en de provinciale uitvoeringspraktijk. In het voorjaar van 2019 kunnen de Nederlandse kiezers in maart hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en in mei voor het Europees Parlement. Een belangrijk moment voor de Nederlandse provincies.

Donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2018 is daarom hét moment om het IPO Jaarcongres in Brussel te organiseren.

Onze kennis en expertise over de provinciale praktijk is bij uitstek een waardevol instrument voor de Europese beleidsmakers. Onder de paraplu 'Wij in Europa' worden alle Statenleden, Gedeputeerden en Commissarissen van de Koning uitgenodigd om met Europese vertegenwoordigers in gesprek te gaan.

De energietransitie, regionale economie, biodiversiteit, slimme mobiliteit en grensoverschrijdende samenwerking - het zijn regionale opgaven waarop de Europese besluitvorming doorwerkt. Daarom willen we als provincies inspraak en invloed hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt. En met de discussie-start in het najaar over de EU-prioriteiten (en budget) na 2020 geen beter moment om te netwerken, te spreken en te discussiëren met de Europese partners en beslissers in Brussel. Onze kennis en ervaring kan het Europese beleid verbeteren.

Voor het zomerreces wordt de officiële uitnodiging verstuurd inclusief het programma voor beide dagen: het moment om u aan te melden.

Mocht u een hotelkamer willen boeken, dan kunt u zelf bij de onderstaande hotel(s) boeken:
Klik hier voor het maken van een reservering in Leopold Hotel

AANMELDEN

Sprekers caption op homepage

locaties

aanzetten to aanmelden

Bovens:

'Het gaat om het invloed uitoefenen op Europees beleid en het vroegtijdig onderkennen van trends. Door er eerder bij te zijn, kun je je als provincies actief met de Europese processen bemoeien.'

Klik hier voor artikel Binnenlands Bestuur met Theo Bovens.

Volg ons op youtube

Nieuwe lijst