Naar Brussel

Reizen naar het IPO Jaarcongres 2018 in Brussel

Trein naar Brussel

Voor meer informatie klik hier.

Auto naar Brussel

Klik op de locatie voor de adresgegevens en Google Maps naar:

Mocht u met de auto naar Brussel reizen is het belangrijk te weten dat het vanaf deze zomer in Brussel verplicht is om alle voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland (buitenlands kenteken) te registreren.  Hieronder vindt u meer informatie over hoe u uw auto kunt registreren.

Is de registratie verplicht voor voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland? 

Alle voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland moeten verplicht worden geregistreerd. De registratieaanvraag is kosteloos en moet worden gedaan via het e-formulier dat u hier vindtDit moet gebeuren vóór uw bezoek aan Brussel! U ontvangt een boete als uw voertuig niet geregistreerd is.

Behalve de gegevens met betrekking tot uw persoon of bedrijf (rechtspersoon) en uw voertuig, wordt u gevraagd om volgende documenten te uploaden (bestandsformaat: PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG of JPEG):

  • het inschrijvingsbewijs (kopie van voorzijde kentekenbewijs);
  • een kopie van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs);
  • of elk ander document met de nodige informatie om de nauwkeurigheid van de gecommuniceerde gegevens te controleren;
  • Europees gelijkvormigheidsattest.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.lez.brussels/nl/.

Tips:

  • Als u een 'normale' auto (lees: niet ingevoerd vanuit het buitenland) heeft dan kunt u uw voertuig met (voorzijde van het) kentekenbewijs en identiteitsbewijs registreren;
    Bij 'kentekenplaat' en 'kentekenplaat bevestiging' twee maal hetzelfde invullen (zonder streepjes ertussen);
  • Bij 'datum van de laatste inschrijving' vult u datum tenaamstelling in (kan zijn dat dit hetzelfde is als bij 'datum van de 1e inschrijving');
  • Op de achterzijde van het kentekenbewijs (creditcard-formaat) kunt u de Euronorm van uw voertuig vinden (Milieuklasse EG-goedkeuring) of op de website van het RDW. Ga hiervoor naar https://www.rdw.nlen vul uw kenteken in. Op het tabblad Motor & Milieu vindt u de Euronorm onder milieuprestaties.
  • Is de auto van uw bedrijf of organisatie klik dan rechtspersoon aan en vul bij ondernemingsnummer het KvK-nummer in.

U krijgt binnen een dag een e-mail van LEZ als uw registratie goed is gekeurd. Als u binnen een dag geen e-mail heeft ontvangen dan moet u het voertuig opnieuw registreren. Voor vragen kunt u bellen naar administratie van LEZ op 0032 2 775 75 75 (keuze 2 / 4 / 3).

Elk voertuig dat de lage-emissiezone van het Brussels Gewest betreedt zonder voorafgaande registratie is vatbaar om een boete van 150€ te ontvangen (ook al voldoet het voertuig aan de toegangscriteria van de lage-emissiezone). Elke overdracht van foutieve informatie bij de registratie is strafbaar met een administratieve boete van 25€.

De registratie van het voertuig is geldig gedurende 3 jaar voor zover de gegevens met betrekking tot het voertuig niet veranderen.

Let op: Wees op uw hoede voor websites die de aankoop van vignetten/stickers voorstellen. Deze zijn niet nodig, noch geldig om in de Brusselse LEZ te rijden.

Enkel de aankoop van een dagpas is betalend en enkel mogelijk is via de website www.lez.brussels

Alle andere initiatieven betreffende de LEZ (verzoek tot afwijking, registratie van voertuigen die in het buitenland ingeschreven zijn) zijn gratis en zijn enkel mogelijk via de website www.lez.brussels

Hoe wordt er gecontroleerd?

De nummerplaat van het voertuig wordt gecontroleerd aan de hand van camera's. Een netwerk van ongeveer 176 camera’s zal geleidelijk worden ingevoerd op het hele grondgebied van het Gewest (zowel aan de grens van het Gewest als op het gewestelijk grondgebied).

In januari 2018 werden ongeveer 90 camera’s geïnstalleerd en het netwerk zal tegen eind 2018 volledig zijn. De camera’s zullen worden gebruikt met naleving van de wetgeving op het gebruik van gegevens en beelden van persoonlijk aard.

Deze camera's zullen zowel de lage-emissiezone als politiedoeleinden worden gebruikt. Ze zullen worden geplaatst in het kader van het project van het platform voor videobescherming van het Brussels Gewest. 

Hoeveel bedraagt de boete?

Het niet-naleven van de toegangscriteria tot de Brusselse lage-emissiezone zal leiden tot een boete van € 350. Elke overtreding zal worden bestraft met hetzelfde bedrag.

Evenwel kan pas drie maanden na een eerdere boete een nieuwe boete worden opgelegd. Dit laat toe om de nodige stappen te zetten om van voertuig te veranderen  of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te nemen. Voorbeeld: op 15 oktober 2018 wordt een eerste boete verstuurd. De volgende boete kan dan worden verstuurd vanaf 15 januari 2019.

Gespreid over een jaar kunnen per voertuig maximaal vier boetes worden gegeven.

Voor 2018 werd voorzien dat de eerste boetes zullen worden verstuurd vanaf oktober 2018 (een overgangsperiode van 9 maanden werd vastgelegd).

Voor 2019 werd voorzien dat de boetes voor de nieuwe voertuigen die betrokken zijn bij het verbod zullen worden verstuurd vanaf april 2019 (een periode van 3 maanden werd vastgelegd). Een periode van dezelfde duur is voorzien voor 2020.

Parkeren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt zeven parkings die bedoeld zijn als P+R-parkings waar vandaan u met het openbaar vervoer richting centrum Brussel kunt gaan.

Er zijn in de Europese wijk verschillende parkeergarages (betaald parkeren), zoals:

http://www.interparking.be/nl-BE/find-parking/Loi/

https://www.bepark.eu/fr/parking/belgique/bruxelles/rue-du-commerce/324

https://be.parkindigo.com/nl/car-park/parking-thon

Nieuwe lijst

Nieuwe lijst