Sprekers

We bieden u een interessant Europees programma met diverse sprekers:

Sprekers caption op homepage

Theo Bovens

Theo Bovens

Voorzitter van het Interprovinciaal Overleg
Commissaris van de Koning/Gouveneur in provincie Limburg

Theo Bovens is als Commissaris van de Koning/Gouveneur in provincie Limburg, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. Daarnaast is hij lid van het Europees Comité van de Regio’s in Brussel waar hij deel uitmaakt van de commissie SEDEC: commissie voor sociaal beleid, onderwijs, arbeidsmarkt, onderzoek en cultuur en de commissie CIVEX: commissie voor burgerschap, governance, institutionele en externe aangelegenheden.

Bovens was van 1994 tot 2003 wethouder sociale- en economische zaken en locoburgemeester in Maastricht. In 2003 werd hij eerst vicevoorzitter en in 2005 voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit. Hij was kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij vervult een aantal nevenfuncties die een relatie hebben met het openbaar bestuur.

NAAR HET PROGRAMMA
Wim van de Donk

Wim van de Donk

Voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel
Commissaris van de Koning in provincie Noord-Brabant 

Wim van de Donk is Commissaris van de Koning in provincie Noord-Brabant, voorzitter van het Huis van de Nederlands Provincies in Brussel en de EU adviseur van het IPO-bestuur. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse delegatie naar het Europees Comité van de Regio’s in Brussel.

Hij is een gepromoveerd bestuurskundige, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en was van van 2004 tot 2009 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij was lid van de Commissie Toekomst Provincies (commissie Geelhoed), lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en vervult een aantal nevenfuncties die een relatie hebben met het openbaar bestuur.

Foto gemaakt door Marc Bolsius
NAAR HET PROGRAMMA
Frans Timmermans

Frans Timmermans

Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris voor betere regelgeving

Frans Timmermans is eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Timmermans is onder andere Eurocommissaris voor betere regelgeving en voorzitter van de EU-taskforce voor ‘Subsidiariteit en proportionaliteit’. Deze taskforce onderzoekt op welke beleidsgebieden de lidstaten meer werk kunnen overnemen van de EU en hoe lokale overheden nauwer betrokken kunnen worden bij de beleidsprocessen. In juli worden de bevindingen gepresenteerd aan Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

NAAR HET PROGRAMMA
Hans de Boer

Hans de Boer

Voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW en vicevoorzitter van de Sociaal Economische Raad

Hans de Boer is sinds 1 juli 2014 voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De Boer was ondernemer en commissaris en bouwde daarnaast de nodige ervaring op in de wereld van de (Haagse) lobby voor ondernemers. Hij was in de periode 1997-2003 voorzitter van MKB-Nederland.

Als voorzitter van VNO-NCW is hij vicevoorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en covoorzitter van de Stichting van de Arbeid.

VNO-NCW zet zich in voor een sterk Europa dat bijdraagt aan een schoner, welvarender en veiliger Nederland.

NAAR HET PROGRAMMA
Karl-Heinz Lambertz

Karl-Heinz Lambertz

President van het Europees Comité van de Regio’s

Karl-Heinz Lambertz is in juli 2017 gekozen tot voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR). Hij is tevens lid van de Belgische senaat, waar hij de Duitstalige Gemeenschap vertegenwoordigt. 

Tussen 1990 en 1999 bekleedde Lambertz verschillende ministersposten binnen de regering van de Duitstalige Gemeenschap voordat hij tot minister-president daarvan werd gekozen (1999-2014). Vervolgens was hij voorzitter van het parlement tot hij in 2016 senator werd. Lambertz is sinds 2001 lid van het CvdR en is voorzitter van de PSE-fractie binnen het CvdR geweest (2011-2015). Sinds 2000 is hij lid van het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa, waarvan hij momenteel vicevoorzitter is.

NAAR HET PROGRAMMA
Mariëtte Pennarts-Pouw

Mariëtte Pennarts-Pouw

Dagvoorzitter

Mariëtte Pennarts-Pouw is gedeputeerde van de provincie Utrecht en verantwoordelijk voor de portefeuilles Cultuur, Recreatie, Milieu, Bestuur en Europa. Daarnaast is zij lid van het Europees Comité van de Regio’s in Brussel.

Pennarts-Pouw begon haar politieke loopbaan in 2002 als raadslid/fractievoorzitter voor Progressief Akkoord in de gemeente Montfoort. Vanaf 2007 was zij Statenlid voor GroenLinks in de provincie Utrecht. Sinds 2011 is zij voor deze partij lid van het college van Gedeputeerde Staten. Zij heeft een marketing achtergrond en was voorheen werkzaam in de zakelijke dienstverlening bij KPN, TNT en ABN AMRO.

NAAR HET PROGRAMMA
Luuk van Middelaar

Luuk van Middelaar

Nederlands historicus en politiek filosoof

Luuk van Middelaar is een Nederlands historicus en politiek filosoof. Sinds 2015 is Van Middelaar hoogleraar Europees recht (Leiden) en columnist van NRC Handelsblad.

In 2017 verscheen zijn boek De nieuwe politiek van Europa. Het is tegelijk frontlijnverslag van de Europese crisisjaren – eurostorm, Oekraïnetwist, vluchtelingenstroom, Brexit, Trump – en analyse van de nieuwe politieke en institutionele verhoudingen.

Foto gemaakt door Sake Elzinga
NAAR HET PROGRAMMA