Naar Brussel

Reizen naar het IPO Jaarcongres 2018 in Brussel

Trein naar Brussel

Voor meer informatie klik hier.

Auto naar Brussel

Klik op de locatie voor de adresgegevens en Google Maps naar:

Reist u met de auto naar Brussel? Vanaf deze zomer is het in Brussel verplicht om auto’s met buitenlandse kentekens te registreren!

Meer informatie kunt u lezen op de website: https://www.lez.brussels/nl/content/controle of hieronder.

Is de registratie verplicht voor voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland?

Alle voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland  moeten verplicht worden geregistreerd. 

Registreren kan gedaan worden vanaf de zomer 2018 en moet gebeuren vóór het bezoek, via een elektronisch formulier. Deze registratieaanvraag is kosteloos.

U zal gevraagd worden om de gegevens van het voertuig mee te delen, zoals bijvoorbeeld de nummerplaat en het brandstoftype; evenals de gegevens met betrekking tot de eigenaar van het voertuig (nummer van de identiteitskaart, adres, etc.).

Indien een voertuig de lage-emissiezone van het Brussels Gewest binnenkomt en zich niet op voorhand heeft geregistreerd, kan een boete van 150 worden geïnd  (ook al voldoet het voertuig aan de toegangscriteria van de lage-emissiezone). Elke overdracht van foutieve informatie bij de registratie is strafbaar met een administratieve boete van 25.

De registratie van het voertuig is geldig gedurende 3 jaar voor zover de nummerplaat van het voertuig niet gewijzigd wordt.

Controle

Let op: Wees op uw hoede voor websites die de aankoop van vignetten/stickers voorstellen. Deze zijn niet nodig, noch geldig om in de Brusselse LEZ te rijden.

Enkel de aankoop van een dagpas is betalend en enkel mogelijk is via de website www.lez.brussels

Alle andere initiatieven betreffende de LEZ (verzoek tot afwijking, registratie van voertuigen die in het buitenland ingeschreven zijn) zijn gratis en zijn enkel mogelijk via de website www.lez.brussels

Hoe wordt er gecontroleerd?

De nummerplaat van het voertuig wordt gecontroleerd aan de hand van camera's. Een netwerk van ongeveer 176 camera’s zal geleidelijk worden ingevoerd op het hele grondgebied van het Gewest (zowel aan de grens van het Gewest als op het gewestelijk grondgebied).

In januari 2018 werden ongeveer 90 camera’s geïnstalleerd en het netwerk zal tegen eind 2018 volledig zijn. De camera’s zullen worden gebruikt met naleving van de wetgeving op het gebruik van gegevens en beelden van persoonlijk aard.

Deze camera's zullen zowel de lage-emissiezone als politiedoeleinden worden gebruikt. Ze zullen worden geplaatst in het kader van het project van het platform voor videobescherming van het Brussels Gewest. 

Hoeveel bedraagt de boete?

Het niet-naleven van de toegangscriteria tot de Brusselse lage-emissiezone zal leiden tot een  boete van € 350. Elke overtreding zal worden bestraft met hetzelfde bedrag.

Evenwel kan pas drie maanden na een eerdere boete een nieuwe boete worden opgelegd. Dit laat toe om de nodige stappen te zetten om van voertuig te veranderen  of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te nemen. Voorbeeld: op 15 oktober 2018 wordt een eerste boete verstuurd. De volgende boete kan dan worden verstuurd vanaf 15 januari 2019.

Gespreid over een jaar kunnen per voertuig maximaal vier boetes worden gegeven.

Voor 2018 werd voorzien dat de eerste boetes zullen worden verstuurd vanaf oktober 2018 (een overgangsperiode van 9 maanden werd vastgelegd).

Voor 2019 werd voorzien dat de boetes voor de nieuwe voertuigen die betrokken zijn bij het verbod zullen worden verstuurd vanaf april 2019 (een periode van 3 maanden werd vastgelegd). Een periode van dezelfde duur is voorzien voor 2020.

Parkeren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt zeven parkings die bedoeld zijn als P+R-parkings waar vandaan u met het openbaar vervoer richting centrum Brussel kunt gaan.

Er zijn in de Europese wijk verschillende parkeergarages (betaald parkeren), zoals:

http://www.interparking.be/nl-BE/find-parking/Loi/

https://www.bepark.eu/fr/parking/belgique/bruxelles/rue-du-commerce/324

https://be.parkindigo.com/nl/car-park/parking-thon